You are hereCentrum Informacji Anarchistycznej - Prawa pracownicze

Centrum Informacji Anarchistycznej - Prawa pracownicze


Informacje na temat protestów prowadzonych przez pracowników i związki zawodowe, walka o lepsze płace i warunki pracy.