You are hereFałszerstwo na budowie Narodowego

Fałszerstwo na budowie Narodowego


By pracownik - Posted on 06 luty 2010

wstyd.png

Na budowie Stadionu Narodowego fałszowana jest dokumentacja szkoleń BHP. Dwaj robotnicy, którzy zginęli tam w wypadku, mieli być dopisani do listy przeszkolonych już po śmierci.

Pracownicy twierdzą, że nazwiska obu tragicznie zmarłych robotników dopisano do rejestru przeszkolonych dopiero kilkanaście dni po wypadku. Zawiadomili prokuraturę.

Autorami zawiadomienia są dwaj pracownicy, którzy na budowie zajmują się nadzorowaniem przestrzegania zasad BHP. Dołączyli kopię rejestru - są na nim dwa nazwiska zmarłych, które ktoś dopisał innym długopisem i innym charakterem pisma. Miała to zrobić Jolanta C. pełniąca funkcję koordynatora służb BHP.

To nie koniec zarzutów. Autorzy doniesienia do prokuratury twierdzą, że stanowisko jednego ze specjalistów BHP zajmuje student Dariusz K. A aby pełnić to stanowisko, trzeba spełnić któryś z warunków: * wyższe wykształcenie lub ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, * wyższe wykształcenie i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, * zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej pięcioletni staż. "Dariusz K. nie ma żadnych kwalifikacji ani stażu z zakresu nadzoru nad BHP. To stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, gdyż nadzorująca ich osoba (...) nie jest w stanie właściwie zareagować w sytuacji grożącej bezpieczeństwu".