You are herePKP

PKP

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Strajk w PKP / List otwarty do Podróżnych

strajkpkp2.png

List otwarty do podróżnych

Pracownicy spółki PKP Przewozy Regionalne przeprowadzają dzisiaj 24-godzinny strajk. Podwyżek nie było od 6 lat, a średnie zasadnicze wynagrodzenie maszynisty kolejowego wynosi 1400 - 1600 zł brutto. Chcą podwyżki o 280 złotych.

Kolejny, całodobowy strajk odbędzie się za tydzień, czyli 24 sierpnia. Jeśli to nie przyniesie skutku, związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.

Przewozy regionalne rozpoczęły referendum strajkowe

strajkpkp.jpg

Dziś we wszystkich zakładach spółki Przewozy Regionalne rozpoczęło się referendum strajkowe, które potrwa do piątku 15 lipca. Jeżeli pracownicy spółki opowiedzą się za podjęciem akcji strajkowej jeszcze tego lata związki zawodowe będą mogły zorganizować strajk generalny w spółce.

Pracownicy spółki będą odpowiadać na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem strajku w sprawie podwyżek płac w 2011 r. dla pracowników Spółki Przewozy Regionalne?". Wstępne wyniki mają być znane 18 lipca. W zeszły wtorek - w ramach strajku ostrzegawczego - pociągi stanęły na dwie godziny, tym razem może być to wiele dni.

Strajk ostrzegawczy spółki Przewozy Regionalne

Kolejarskie związki ze spółki Przewozy Regionalne 5 lipca organizują dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Domagają się 260 zł podwyżki. Jeśli ich żądania nie zostaną spełnione ogłoszą strajk generalny - informuje gazetawrocawska.pl. 5 lipca od godz. 7.00 do 9.00 ze stacji nie wyjadą żadne pociągi spółki. Te, które już będą na torach, staną na dwie godziny w trasie.

Mamy świadomość, że ucierpią na tym pasażerowie, ale jesteśmy zdesperowani, bo dyrekcja nas ignoruje - mówi portalowi Roland Potoczny, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego "Kontra". Jeśli strajk ostrzegawczy nie zadziała, związkowcy w połowie lipca zorganizują referendum dotyczące strajku generalnego.

Protesty kolejarzy Dolnośląskich

pkpwroc.png

19 listopada we Wrocławiu rozpoczął się protest pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych. Kolejarze domagali się podwyższenia podstawowej pensji o 200 zł, zrównania wysokości premii we wszystkich zakładach linii kolejowych oraz modernizacji zwrotnic kolejowych.

Protestujący okupowali posterunek odgałęźny Grabiszyn w którym rozchodzą się trasy z Wrocławia jednocześnie w kilku kierunkach. Wystąpiły duże utrudnienia w ruchu pociągów w kierunku Wałbrzycha, Głogowa, Oleśnicy, Legnicy i Kluczborka.

Strajk generalny w PKP?

glud.JPG

Komitet Protestacyjno-Strajkowy FZZP PKP, SKK NSZZ "Solidarność" i KKZZ podjął decyzję o uruchomieniu procedury zmierzającej do przeprowadzenia bezterminowego strajku na całej sieci kolejowej.

Już w sierpniu 2009 r. związkowcy domagali się, m.in:

1. Odstąpienia od planów prywatyzacji spółek Grupy bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie prywatyzowanych spółek;

2. Pełnego oddłużenia spółki PKP S.A. i uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy i w stosunku do Skarbu Państwa;

3. Przekazania nie później niż do 31.12.2009 r. niezbędnego do funkcjonowania spółek majątku w formie aportu;

PKP Intercity planuje drastyczne zwolnienia pracowników

zrzutekranu-633.png

Dwa tysiące osób może stracić pracę w spółce PKP Intercity. Wczoraj odbyło się spotkanie pracowników PKP Intercity z władzami firmy. Na razie spółka realizuje program "dobrowolnych odejść z pracy". Potrwa do piątku. Po tym dniu znana będzie lista osób, które będą zwolnieni. Związkowcy zapowiadają że jeśli zarząd spółki nie odstąpią od tak drastycznych cięć zatrudnienia, będzie eskalacje akcji protestu.

Związki nie chcą restrukturyzacji w PKP PLK

Związkowe Prezydium Rady Branżowej PLK domaga się wstrzymania restrukturyzacji w PKP PLK do czasu przeprowadzenia rzetelnej oceny tego procesu. Zdaniem związkowców, restrukturyzacji dokonuje się po to, by jak najszybciej sprywatyzować kolejowe spółki.

REKLAMA

"Prezydium Rady Branżowej Polskich Linii Kolejowych Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP (...) podtrzymuje żądania zatrzymania II etapu restrukturyzacji w spółce PKP PLK. Polega on na ograniczeniu z obecnych 27 do 18 liczby zakładów linii kolejowych funkcjonujących w strukturze organizacyjnej spółki" - napisano w komunikacie przesłanym PAP po zakończeniu posiedzenia prezydium.

Wdrożenie II etapu restrukturyzacji planowane jest od stycznia 2011 r.

Kilkaset osób straci pracę w podlaskich PKP

Pracę może tu stracić od 100 do nawet 300 osób w podlaskich PKP. Około 70 pracowników zostanie zwolnionych z białostockiego Zakładu Linii Kolejowych PLK, a kolejni trafią na bruk, gdy zarząd PKP Cargo połączy zakład podlaski z mazowieckim i przeniesie siedzibę do Warszawy.

Zwolnienia około 70 pracowników z białostockich PLK nastąpią po połączeniu dwóch zakładów i przeniesieniu siedziby nowego do Siedlec.

Likwidacja Kujawskiego zakładu PKP Cargo

zrzutekranu-199.png

1300 pracowników Kujawskiego Zakładu PKP CARGO niebawem może stracić pracę. Jeśli firma nie wycofa się z zamiaru likwidacji Kujawskiego Zakładu, związki rozpoczną protest.

Na terenie całego kraju działa obecnie 16 zakładów PKP CARGO (po jednym w każdym województwie). O zamiarze likwidacji zakładu w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy dowiedzieli się 9 czerwca. Wtedy na zebraniu w Warszawie dowiedzieli się o zaplanowanym przyłączeniu zakładu do Pomorskiego Zakładu z siedzibą w Gdyni.

90% of Workers at Polish National Railways for General Strike

A strike referendum was held in connection with the dispute between the Confederation of Railway Trade Unions and three firms being part of the Polish National Railways group: PKP PLK, PKP CARGO, and PKP Regional Carriers. 90% of the workers taking part voted for a strike.

There is also another dispute going on with PKP Intercity.

PKP: ponad 90 % pracowników za podjęciem strajku generalnego

Jak możemy dowiedzieć się z komunikatu Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, w związku z pozytywnym zakończeniem referendum strajkowego związanego z prowadzonym sporem zbiorowym pomiędzy KKZZ a spółką PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A., Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w którym ponad 90% pracowników biorących udział w referendum opowiedziało się za podjęciem strajku generalnego, podjęto czynności prawne w stosunku do pracodawców zmierzające do podpisania porozumienia kończącego spór bądź protokołu rozbieżności dającego podstawę do przeprowadzenia legalnego strajku.

Kolejarze szykują się do strajku

PKPstrajkRMFkw_PKP_strajk_1260692.jpg

Kolejarze szykują się do strajku. W spółkach kolejowych rozpoczynają się dziś referenda. W głosowaniu pracownicy zadecydują, czy chcą strajku generalnego na kolei. Związkowcy zażądali w uchwale między innymi rezygnacji z projektu ustawy, umożliwiającego upadłość spółek kolejowych. Chcą też odstąpienia od likwidacji linii kolejowych, zwiększenia inwestycji w infrastrukturę i wstrzymania prywatyzacji spółek kolejowych do czasu uzgodnienia pakietów gwarancji pracowniczych.

Warsaw - Workers from PKP Regional Lines Storm HQ During Union Negotiations; Rail Workers Strike and Block Rails in Białystok

Workers from Polish State Railways Regional Lines protested yesterday in front of its headquarters in Warsaw. The protest took place during a meeting between the board of the company and representatives from 18 of the largest unions in the firm.

During the protest, a few dozen angry workers got in the building and demanded to see the director. He came out and explained that the company was in a difficult financial situationn and is therefore carrying our restructuring. 700 people are to be dismissed.

This is just another blow to PKP workers, who have been facing mass redunancies throughout the PKP group while the company gathers capital.

Radical workers inside PKP are fed up and are trying to consider if they can organize some actions.

Warszawa: Protest pracowników PKP Przewozy Regionalne

Pracownicy Przewozów Regionalnych pikietowali wczoraj przed siedzibą spółki w Warszawie. Pracownicy protestowali w obronie miejsc pracy oraz domagali się podwyżek. W tym samym czasie trwało spotkanie zarządu firmy z przedstawicielami 18 największych związków zawodowych działających w spółce.

Podczas protestu kilkudziesięciu pracowników wdarło się do budynku, domagając się spotkania z prezesem. Wyszedł on do nich i powiedział, że spółka jest w trudnej sytuacji więc realizuje plan restrukturyzacji. Dodał, że program monitorowanych zwolnień obejmie 700 osób.

Białystok: Kolejarze walczą o podwyżki oraz miejsca pracy

strajk_0.jpg

Kolejarze z różnych organizacji - m.in. "Solidarności" wyszli na tory. Na stacji PKP w Białymstoku o 8 rano rozpoczął się strajk. Protestujący domagając się podwyżek blokują ruch pociągów w stronę Warszawy. Zapowiadają, że do południa żaden z wagonów w kierunku stolicy nie pojedzie. - Protest jest w akcie desperacji - tłumaczy szef związków zawodowych dyżurnych ruchu PKP Grzegorz Janczyło.