You are hereGIODO chce aby resort pracy popierał niekorzystną nowelizację Kodeksu Pracy

GIODO chce aby resort pracy popierał niekorzystną nowelizację Kodeksu Pracy


By pracownik - Posted on 25 styczeń 2010

Generalny Inspektor "Ochrony" Danych Osobowych chce poszerzyć katalogu informacji, jakich będzie się mógł domagać pracodawca od pracowników i kandydatów do pracy. GIODO chce, aby pracodawca będzie mógł żądać m.in. informacji o przynależności związkowej. Inspektor także proponuje regulacje dotyczące kontroli służbowych skrzynek e-mailowych, twardych dysków firmowych komputerów czy monitorowania miejsca pobytu pracowników (np. handlowców) przy użyciu nawigacji satelitarnej.

Generalny inspektor Michał Serzycki twierdzi, że "konsultował" jego propozycje ze związkami i organizacjami pracodawców. Jednak związki nie zgadzają się z większością założeń nowelizacji.

Jeśli chodzi o zapytanie o przynależności związkowej, miesiąc temu, przedstawiciele GIODO uważali, że nie wolno pytać pracowników o to. Podczas grudniowego seminarium naukowego "Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy", zorganizowanego przez GIODO, przedstawiciele GIODO twierdzili, że "imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, przebieg wykształcenia i kariery zawodowej to jedyne informacje, których żądać może pracodawca od kandydata do pracy".