You are hereŁamania praw pracowniczych w firmie Humax Poland

Łamania praw pracowniczych w firmie Humax Poland


By pracownik - Posted on 03 marzec 2008

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Roman Giedrojć poinformował na piśmie, iż zarzuty uporczywego łamania praw pracowniczych, jakie postawiła Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" firmie Humax Poland z siedzibą w Warszawie, oddział w Bełchatowie - potwierdziły się.

Sprawa stała się głośna w okresie przedświątecznym w grudniu ubiegłego roku, kiedy to pracodawca radykalnie zwiększył normy produkcyjne. Pracownicy zwrócili się wtedy o pomoc do WZZ "Sierpień 80" i zawiadomili media. Związkowcy z Sierpnia 80 o sprawie powiadomili inspekcję pracy.

Kontrola rozpoczęta na początku stycznia br. wykazała, że na stanowiskach produkcyjnych zostali zatrudnieni pracownicy 3 firm zewnętrznych. Stwierdzono nieprawidłową ewidencję czasu pracy, zatrudnianie pracowników ponad normę czasu pracy, zatrudnianie pracowników w dni wolne od pracy, zatrudnianie pracowników powyżej 5 dni w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz nie zapewnianie dobowego i tygodniowego odpoczynku.

Co więcej, zarzuty dotyczą także sfery wynagrodzeń. Zaniżano dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nie płacono więcej za pracę w porze nocnej ani za pracę w godzinach nadliczbowych. Nadgodziny wypłacano nieterminowo.

Inspektorzy pracy stwierdzili również wiele bardzo poważnych nieprawidłowości z zakresu BHP, jak np. brak oznaczenia miejsc niebezpiecznych barwami niebezpieczeństwa czy brak pomiarów czynników szkodliwych.

W stosunku do pracodawcy skierowano wystąpienie zawierające 17 wniosków oraz wydano 13 decyzji. Ponadto w stosunku do osób odpowiedzialnych za wykroczenia zostay nałożone mandaty karne w łącznej wysokości 10 500 zł.

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdziły występowanie nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prawa pracy w skontrolowanych zakładach. Pragnę poinformować Pana Przewodniczącego, że w ramach nadzoru inspektorzy pracy będą sukcesywnie monitorować przestrzeganie prawa pracy w wymienionych zakładach - napisał w piśmie do Bogusława Ziętka, szefa "Sierpnia 80" Roman Giedrojć z GIP.

Pracownicy poskarżyli się również na wulgarne zachowanie przedstawicieli szefostwa firmy.

Humax to koreańska fabryka produkująca ekrany do telewizorów plazmowych i LCD.

Patryk Kosela
lewica.pl