You are hereLikwidacja Kujawskiego zakładu PKP Cargo

Likwidacja Kujawskiego zakładu PKP Cargo


By pracownik - Posted on 24 czerwiec 2010

zrzutekranu-199.png

1300 pracowników Kujawskiego Zakładu PKP CARGO niebawem może stracić pracę. Jeśli firma nie wycofa się z zamiaru likwidacji Kujawskiego Zakładu, związki rozpoczną protest.

Na terenie całego kraju działa obecnie 16 zakładów PKP CARGO (po jednym w każdym województwie). O zamiarze likwidacji zakładu w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy dowiedzieli się 9 czerwca. Wtedy na zebraniu w Warszawie dowiedzieli się o zaplanowanym przyłączeniu zakładu do Pomorskiego Zakładu z siedzibą w Gdyni.

W firmie zawiązał się komitet protestacyjny. Związkowcy zażądali od prezesa spółki wycofania się z zamiaru połączenia zakładów. Na reakcję czekają do 30 czerwca. O interwencję w sprawie poproszono wszystkich regionalnych parlamentarzystów oraz prezydentów największych miast w województwie. Na apel zareagował już prezydent Włocławka.

Jeśli prezes nie zmieni zdania, pracownicy podejmą akcję protestacyjną.

Tags