You are hereMinimalna pensja opiekuna osób starszych w Niemczech

Minimalna pensja opiekuna osób starszych w Niemczech


By pracownik - Posted on 22 marzec 2011

Od 1 maja 2011 r. Niemcy otwierają rynek pracy dla pracowników z Polski i innych krajów UE. Agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej delegujący do pracy w Niemczech polskich pracowników często nie respektują prawa zatrudnionych do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego z obawy przed napływem taniej siły roboczej z krajów UE coraz więcej niemieckich branż ustaliło własne minimalne stawki, które obowiązują również pracowników z Polski.

Płaca minimalna nie obowiązuje natomiast osób uczących się, praktykantów i pomocy domowych. Aby nie stosować przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, agencje pracy często zmieniają nazwę stanowiska pracy z „opiekunka osoby starszej” na „pomoc domową”, która nie jest objęta minimalną stawką. Najniższe wynagrodzenie za godzinę pracy "opiekuna osób starszych" ustalono na poziomie 7,5 euro we wschodnich Niemczech i 8,5 euro w zachodnich Niemczech. Do połowy 2013 r. płaca minimalna wzrośnie o 0,50 euro za godzinę.