You are hereNa świecie jest więcej niewolników niż kiedykolwiek w historii

Na świecie jest więcej niewolników niż kiedykolwiek w historii


By pracownik - Posted on 21 luty 2009

Aktualnie na świecie jest więcej niewolników niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Do takich wniosków doszli analitycy ONZ w opublikowanym niedawno raporcie. Każdego roku kilka milionów ludzi zostaje ofiarami handlu żywym towarem. Większość jest najczęściej zmuszana do prostytucji, uczestniczenia w produkcji pornografii, wykonywania trudnej, niebezpiecznej i nisko płatnej pracy, żebrania. Część jest używana jako dawcy organów lub tkanek potrzebnych do nielegalnych operacji. Około 20% współczesnych niewolników stanowią dzieci.Handel żywym towarem stał się jedną z najbardziej dochodowych gałęzi działalności przestępczej. Jego zasięg i skala wzrosła podczas kryzysu ekonomicznego, kiedy potrzeba tanich towarów i taniej pracy wzrosła. Rosja i inne kraje postsowieckie zostały określone jako jedne z najbardziej problematycznych miejsc na świecie, ponieważ oprócz zaopatrywania Europy w "żywy towar", są terytoriami na których używa się siły roboczej z Azji z szeroko naruszając wszelkie prawa pracownicze.