You are hereNadgodziny zamiast wzrostu zatrudnienia

Nadgodziny zamiast wzrostu zatrudnienia


By pracownik - Posted on 12 sierpień 2011

Wedug danych firmy doradczej Hay, przeciętny pracownik polskiej firmy miał w 2010 niemal trzy razy więcej nadgodzin niż w 2009 r. W polskich firmach rośnie też udział pracy tymczasowej; w zeszłym roku pracownicy czasowi realizowali już 8 proc. łącznego czasu pracy, czyli już ponad dwa razy więcej niż w 2009 r., gdy ten udział sięgał 3,5 proc.

Tych nadgodzin w statystykach nie widać. Nie wykażą ich też kontrole Państwowej Inspekcji Pracy. Według jej danych w ubiegłym roku 12 proc. kontrolowanych firm naruszyło przepisy dotyczące dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w tygodniu i aż o jedną czwartą wzrosła liczba naruszeń przepisów w zakresie ewidencji czasu pracy.