You are hereO portalu

O portalu


Portal Pracownik

Właściciele firm i ich zarządcy mają swoje portale, a nawet swoje dzienniki, które na bieżąco informują ich co dzieje się w świecie biznesu oraz w jaki sposób stosować prawo (lub je obchodzić), aby osiągnąć kosztem pracowników najwyższe zyski. A co z pracownikami?

Portal "Pracownik" powstał w celu wymiany informacji, jak sama nazwa wskazuje, pomiędzy pracownikami. Ma pomagać w nawiązywaniu kontaktów między pracownikami tych samych firm, branż, regionów, itd. i ułatwić im organizowanie się i wymianę informacji, ponieważ naszym zdaniem jedynie dobrze zorganizowani i poinformowani pracownicy mogą stanowić siłę zdolną do obrony przed pracodawcami i broniącymi ich armiami prawników, sędziów oraz posiadającymi ostateczny środek przymusu - zwolnienie z pracy.

Wierzymy w zdolność oddolnej samoorganizacji pracowników. Nie w skostniałe organizacyjne molochy, ale w niehierarchiczne organizacje pracownicze, w tym także związki zawodowe - kontrolowane oddolnie przez samych pracowników. Opowiadamy się za nowoczesnymi organizacjami pracowniczymi godnymi XXI wieku: zdecentralizowanymi, naprawdę samorządnymi, opartymi o zasady demokracji bezpośredniej i dążącymi do realnych zmian systemowych w celu polepszenia bytu zwykłych pracujących ludzi i ich najbliższych.

Skoro o samoorganizacji mowa - nie jest to więc portal biernych odbiorców informacji. Jako inicjatorzy tego projektu, pragniemy, aby odwiedzający go sami tworzyli w większości jego zawartość i nawzajem sobie służyli radą i pomocą. Poniżej zamieściliśmy zasady, jakie panują na tym portalu.

Polityka redakcyjna

Spis treści

Zasady publikacji i układ wiadomości

Komentarze

Działania kolektywu redakcyjnego

Zasady odrzucania postów i komentarzy

Posty zwrócone do autorów

Odwoływanie się od decyzji odrzucenia postów

Fotografie i filmy

Publikowanie materiałów pochodzących z innych źródeł

Prawa autorskie

  CZYM JEST PRACOWNIK?

 1. Pracownik jest serwisem udostępniającym różne kanały publikacji: wiadomości i ogłoszenia, publicystykę, oświadczenia i inne artykuły, porady prawne, Forum Pracownicze, itd.
 2. Nad serwisem czuwa kolektyw redakcyjny. Wszystkie artykuły nadesłane do Pracownika będą poddawane pod ocenę moderatorom z kolektywu redakcyjnego. Prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z zasadami serwisu.
 3. Pracownik jest otwarte na wiele różnych kwestii społecznych z naciskiem na tematykę pracowniczą. Zachęcamy zwykłych ludzi i działaczy społecznych do umieszczania tu swoich wiadomości.
 4. Pracownik nie jest przeznaczony dla partii politycznych, organizacji o charakterze komercyjnym oraz grup i osób wyznających poglądy sprzeczne z naszą polityką redakcyjną.
 5. Portal Pracownik mogą wykorzystywać zarejestrowani użytkownicy. Prosimy o zarejestrowanie się za pomocą adresu e-mail, aby zacząć używać serwisu.
 6. ZASADY PUBLIKACJI I UKŁAD WIADOMOŚCI

 7. Artykuły są publikowane w kolejności, w której zostały nadesłane. Góra prawej kolumny jest zarezerwowana dla tematów wybranych przez redakcję. Ta część strony będzie wykorzystywana, żeby wyróżnić informację lub ogłoszenie. Taka informacja może pozostać na stronie głównej przez ok. 1 dzień do 1 tygodnia. Po upłynięciu tego terminu wiadomość zostanie umieszczona wraz z resztą pozostałych wiadomości. Może jednak wystąpić sytuacja, że redaktorzy postanowią znów umieścić wiadomość na górze, gdy wiadomość dotyczy toczącej się kampanii lub by przypomnieć ludziom o ważnym wydarzeniu.
 8. KOMENTARZE

 9. Komentarze mogą zawierać korektę informacji, odmienną interpretację przedstawionych faktów i wszelkiego rodzaju debatę na temat artykułu.
 10. DZIAŁANIA KOLEKTYWU REDAKCYJNEGO

 11. Do obowiązków redaktora należą:
  1. dyżurowanie przy moderacji postów z rozsądnym czasem reakcji.
  2. utrzymywanie ruchu informacyjnego na serwisie i dodawanie treści w dniach dyżurów (min. 2-3 wiadomości).
  3. odpowiadanie na pytania użytkowników i czytelników o politykę redakcyjną.
  4. informowanie innych redaktorów o pojawiających się materiałach łamiących politykę redakcyjną i inicjowanie dyskusji o kontrowersyjnych tematach na forum redakcyjnym.
 12. Do kolektywu redakcyjnego może przystąpić nowa osoba, która opublikowała co najmniej pięć tekstów w serwisie (warunek ten może zostać pominięty, jeśli osoba jest wprowadzana z rekomendacji któregoś z redaktorów), która zgadza się z polityką redakcyjną i wobec której żaden redaktor nie wyraża sprzeciwu.
 13. ZASADY ODRZUCANIA POSTÓW I KOMENTARZY

 14. Redaktorzy Pracownika rezerwują sobie prawo odrzucania lub opatrzenia komentarzem:
  1. Postów wysyłanych przez partie polityczne lub grupy tworzone przez partie polityczne
  2. Postów wysyłanych przez grupy promujące totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm, ekonomię kapitalistyczną, organizacje pracodawców i samych pracodawców oraz ich reprezentantów (np. rzeczników prasowych, pracowników działu PR, itd.), instytucje rządowe, wojny prowadzone pomiędzy państwami narodowymi i religiami lub elitaryzm.
  3. Postów i komentarzy zawierających wyżej wymienione elementy oraz zawierających odwołania do teorii opartych na legitymizacji wyżej wymienionych elementów.
  4. Postów zawierających informacje pochodzące z wątpliwych źródeł lub podejrzanych o brak rzetelności albo stanowiących prowokację (redaktor może się skontaktować z autorem w celu weryfikacji informacji).
  5. Komentarzy lub tekstów nie mających żadnego logicznego związku z tematem.
  6. Komentarzy lub tekstów, które mają na celu ataki ad personam w stosunku do innych czytelników, bądź autorów serwisu.
 15. Konta i adresy IP osób nagminnie łamiących zasady Portalu lub praktykujące spam zostaną zablokowane.
 16. POSTY ZWRÓCONE DO AUTORÓW

 17. Posty, które ogólnie mieszczą się w naszych ramach redakcyjnych, ale które mogą zawierać elementy niezgodne z naszymi zasadami mogą zostać zwrócone do nadawców z komentarzem dotyczącym kontrowersyjnej treści. Autor będzie wtedy mógł zdecydować, czy zmienić artykuł tak, by był zgodny z zasadami redakcyjnymi, czy też zrezygnować z jego publikacji.
 18. ODWOŁYWANIE SIĘ OD DECYZJI ODRZUCENIA POSTÓW

 19. Osoby, które wysłały post w dobrej wierze i uważają, że ich post mieści się w ramach polityki redakcyjnej i powinien zostać opublikowany, proszeni są o kontakt z redaktorami w przypadku, gdy ich post nie został opublikowany. Osoby wysyłające materiały w sposób oczywisty sprzeczne z polityką redakcyjną nie powinny oczekiwać kontaktu ze strony redaktorów.
 20. FOTOGRAFIE I FILMY

 21. Fotografie i grafiki zamieszczane wraz z tekstami są mile widziane. Uważamy, że ważne jest, by respektować zasadę pytania o zgodę osoby fotografowanej przed wykonaniem zdjęcia. Redakcja Pracownika zakłada, że wszystkie osoby figurujące na publikowanych na portalu fotografiach wyraziły zgodę na pokazywanie swojej twarzy w mediach. W sytuacji, gdy nie ma pewności odnośnie zgody osób
  fotografowanych prosimy fotografów o rozważenie rozmazywania twarzy.
 22. W przypadku, gdy redakcja uzna, że fotografie lub filmy mogą stanowić podstawę do oskarżenia przez organy państwowe osób na niej przedstawionych materiały nie będą publikowane.
 23. Jeżeli skontaktuje się z nami osoba niezadowolona z umieszczenia jej fotografii w serwisie, usuniemy zdjęcie i skontaktujemy się z autorem zdjęcia w celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia materiału.
 24. Powyższe zasady nie dotyczą wszelkiego rodzaju fotografii wykonanych bez zgody osoby fotografowanej w przypadku urzędników państwowych sfotografowanych lub sfilmowanych podczas pracy opłacanej z publicznych pieniędzy, gdyż społeczeństwo ma prawo monitorować ich działania.
 25. PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 26. Wiadomości nie należy kopiować "żywcem" z serwisów komercyjnych. Należy je wcześniej przeredagować.
 27. Materiały opublikowane według zasad Bez Praw Autorskich lub według zasad Copyleft, w tym materiały z większości serwisów anarchistycznych, mogą być zwykle publikowane ponownie. Materiały publikowane na stronach anarchistycznych lub anty-autorytarnych zazwyczaj zawierają imię/ksywę autora i/lub nazwę organizacji, ale niekoniecznie nazwy portali, na których były publikowane. Gdy artykuł został napisany specjalnie dla określonej witryny lub czasopisma, należy do dobrego tonu dopisanie, gdzie artykuł został pierwotnie opublikowany.
 28. PRAWA AUTORSKIE

 29. Wszystkie materiały publikowane na portalu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.5 Poland.
 30. Autorzy publikujący na Pracowniku godzą się na udostępnienie ich materiałów według ww. licencji.
 31. Licencja umożliwia:
  1. kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu
  2. tworzenie utworów zależnych
 32. Na następujących warunkach:
  1. Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  2. Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
  3. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  4. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.