You are herePakistan: Coca-Cola znów grozi związkowcom

Pakistan: Coca-Cola znów grozi związkowcom


By pracownik - Posted on 05 lipiec 2010

killer_coke_by_latuff2.jpg

Od czasu powstania związku zawodowego w zakładzie butelkowania należącym do Coca-Coli w Multan w Pakistanie, członkowie związku spotykają się z groźbami śmierci, porwaniami, zwolnieniami, wyłudzeniami i innymi formami represji.

Zarząd od razu zareagował we wrogi sposób na powstanie związku. W okresie przygotowań do zjazdu założycielskiego związku w czerwcu 2009 r., zarząd firmy rozpoczął kampanię szantażu i wyłudzeń wobec 36 pracowników działu sprzedaży, o których wiadomo było, że są aktywnymi zwolennikami związku. Zarządano od nich, by złożyli swoje podpisy na oświadczeniach in blanco, na których nie było treści. Kazano im także podpisać czeki in blanco.

Tym, którzy odmówili wykonania tego nielegalnego polecenia, zakazano wyjazdów na miasto, co oznaczało utratę prowizji ze sprzedaży, które wynoszą około 1/3 zarobków. Kampania zastraszania trwała 20 dni. Cztery osoby, które odmówiły podpisania dokumentów in blanco zostały natychmiast zwolnione, wraz z trzema pracownikami tymczasowymi, którzy popierali związek.

Pracownicy na stałych umowach zostali przeniesieni do fikcyjnego podwykonawcy, w celu udowodnienia, że nie są pracownikami Coke. Próby zarejestrowania związku zawodowego zakończyły się nocnymi wizytami do domów członków związku. Kierownicy zakładu w Multan próbowali zmusić przedstawicieli związku do wystąpienia ze związku.

Dnia 28 czerwca, sekretarz związku Riaz Hussain został porwany przez zarząd i wywieziony do nieznanego miejsca. Później tego samego dnia wypuszczono go. Zarząd dopuścił się też gróźb śmierci wobec przedstawicieli związku i ich rodzin. Nieznani mężczyźni zaczęli odwiedzać domy członków związku. Ich przesłanie było jasne: "wycofajcie się związku, albo was i wasze rodziny spotka wypadek - możecie zginąć lub zostać ranni".

Aby utrudnić rejestrację związku, zarząd powołał własny, lojalny wobec kierownictwa, związek zawodowy. Za pomocą kombinacji łapówek i gróźb, ten "żółty" związek został zarejestrowany w sierpniu ub. r.

Zarządy Coca-Coli w wielu krajach na świecie prowadzą kampanię zastraszania związkowców. O wydarzeniach w Kolumbii pisaliśmy już m.in. tutaj.

Międzynarodowy związek pracowników branży spożywczej, International Union of Food workers, prosi o wysyłanie listów protestacyjnych do Coca-Coli ze strony:

http://www.iuf.org/cgi-bin/campaigns/show_campaign.cgi?c=514