You are herePracodawcy znaleźli sposób na zwalnianie bez informowania rad pracowniczych

Pracodawcy znaleźli sposób na zwalnianie bez informowania rad pracowniczych


By pracownik - Posted on 09 luty 2012

Tak wynika z wyroku sądu okręgowego, który zajmował się sprawą dostępu przedstawicieli pracowników do informacji dotyczących planów zatrudnieniowych firmy. Zakład pracy najpierw odmówił udostępnienia części danych wskazując, że ich zakres wykracza poza kompetencje rady pracowniczej. Rada wystąpiła do sądu z wnioskie o nakazanie pracodawcy przekazania informacji.

Sąd pierwszej instancji wydał orzeczenie nakazujące pracodawcy udostępnienie wszystkich żądanych informacji. Jednak sąd drugiej instancji uchylił to orzeczenie, z tego względu, iż w toku postępowania sądowego zakończyła się kadencja rady pracowników, a nowa została wybrana dopiero po kilkumiesięcznej przerwie. Zdaniem sądu, upływ kadencji rady pracowników może być przesłanką umorzenia spraw, które wszczęła.

Tak więc, prawnicy odkryli sposób aby ukryć przed pracownikami informacje, których się zgodnie z prawem domagają. Wystarczy w tym celu przedłużyć postępowanie sądowe do końca kadencji Rady Pracowniczej.

Za: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/592358,pracodawc...