You are herePracownicy tymczasowi – jakie mają prawa?

Pracownicy tymczasowi – jakie mają prawa?


By pracownik - Posted on 09 sierpień 2010

Pracownikiem tymczasowym jest osoba, która podpisała z agencją pracy tymczasowej umowę na czas określony lub umowę cywilnoprawną, to jest o dzieło lub zlecenie.

Tak naprawdę pracownicy tymczasowi mają dwóch pracodawców – agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę. Z tą pierwszą związani są umową, na mocy której agencja odpowiada za formalności związane z zatrudnianiem pracownika. Mianowicie: z wypłacaniem wynagrodzenia, odprowadzaniem składek czy wystawianiem świadectw pracy. Z pracodawcą, który nie jest związany umową z pracownikiem, ale z agencją pracy tymczasową.

Praca tymczasowa wobec tego jest stosunkiem pracy zawartym między trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym, agencją pracy tymczasowej i pracodawcą zwanym użytkownikiem. Spoiwem łączącym jest agencja, która podpisuje umowę z pracownikiem (rejestruje go w bazie) i posyła do pracy u pracodawcy, z którym również ma podpisaną umowę. Mogą to być oferty pracy dla opiekunek, praca opiekunek osób starszych lub praca w niemczech.

Mimo tego że prawo nakazuje traktować pracowników tymczasowych tak samo, jak pracowników zatrudnionych na etat, mają oni mniejsze prawa. Przykładowo nie są chronieni w przypadku zwolnień grupowych wynikających z upadłości lub likwidacji zakładu pracy lub zmian produkcyjnych i technologicznych.

Dodatkowo, w przypadku pracownic w ciąży, nie ulega przedłużeniu zatrudnienie do dnia porodu, jeśli pracownica będzie w ciąży w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy. W tym przypadku nie ma znaczenia czas trwania umowy.

Jednak pracownice ciężarne mają inne prawa: jeśli są zatrudnione w zastępstwie pracownika etatowego nieobecnego, nie można im wypowiedzieć umowy o pracę ani rozwiązać. Do tego pracownice ciężarne nie mogą pracować w nadgodzinach oraz w godzinach nocnych.

Jeśli chodzi o przysługujący urlop wypoczynkowy, pracownicy tymczasowi mają prawo do niego, tylko wówczas, gdy umowa sporządzona z agencją o tym mówi. Pracownikom tymczasowym przysługuje urlop w wymiarze dwóch dni za każdy przepracowany miesiąc. To prawo przysługuje osobom zatrudnionym na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Za niewykorzystany urlop agencja pracy tymczasowej ma obowiązek wypłacenia należności w zamian za urlop lub niewykorzystaną część urlopu.

Odnośnie do ubezpieczenia, pracownicy tymczasowy podlegają ubezpieczeniowi społecznemu oraz ma prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego. Pracownicy tymczasowi nabywają prawo do świadczeń wówczas, gdy ich okres zatrudnienia wynosi nieprzerwalnie ponad 30 dni.

Autorka:Joanna