You are hereProtest Pielęgniarek w Sejmie

Protest Pielęgniarek w Sejmie


By pracownik - Posted on 18 marzec 2011

sejmpiel.jpg

Pielęgniarki chcą zmianę ustawy! Debata o ustawach zdrowotnych zakończyła się protestem pielęgniarek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz pracowników służby zdrowia z „Solidarności". Związkowcy z OZZPiP okupują galerię sejmową. Wczoraj grupa pielęgniarek spędziła tam noc.

Siostry domagają się wycofania poprawek zgłoszonych przez posłów PO do ustawy zdrowotnej. Poprawka umożliwia pracę pielęgniarek w szpitalach na podstawie umów cywilno-prawnych. Związki chciałyby, żeby siostry były zatrudniane tylko na umowach o pracę.

Wieczorem pielęgniarki wzięły udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia. Komisja poparła poprawkę PO. Siostry z OZZPiP zdecydowały, że w ramach protestu pozostaną w budynku. Przedstawicielki „S" opuściły Sejm.

Za przyjęciem nowej ustawy głosowało 251 posłów; przeciwko 173 posłów, od głosu wstrzymało się czterech.