You are hereInne media

Inne media

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

W Gdansku na d. Akademii Medycznej likwidacja umow o prace na rzecz samozatrudnienia i firm zewnetrznych

Siedemset osób odejdzie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i... zaraz wróci, ale już na nowych zasadach. To sposób na oszczędności największego szpitala na Pomorzu
Kontrakty zamiast etatów - zmiana formy zatrudnienia zacznie się zaraz po wakacjach i potrwa do końca roku. O przeroście zatrudnienia w najbardziej zadłużonym szpitalu na Pomorzu przekonani byli jego kolejni dyrektorzy: Zbigniew Krzywosiński, Jacek Domejko i najmłodsza stażem ostatnia dyrektorka UCK - Ewa Książek-Bator.

Maksymalny czas trwania umowy terminowej

Zawieranie długoterminowych umów okresowych nie może w żadnym wypadku naruszać generalnej zasady obowiązującej w prawie pracy, tj. ochrony trwałości stosunku pracy. Można ją wyprowadzić z licznych przepisów Kodeksu pracy, dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, m.in.

Pierwszy urlop na żądanie a staż pracy pracownika

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik- absolwent zatrudniony od 2 miesięcy w oparciu o swą pierwszą w karierze umowę o pracę wystąpił do pracodawcy z prośbą o udzieleniu mu urlopu na żądanie. Czy pracownicy o nieznacznym stażu pracy mogą w pełni korzystać z tego uprawnienia, czy też w tym przypadku wymiar tego urlopu jest uwarunkowany w sposób szczególny?

Umowy, dokumenty, formularze
- umowa o pracę
- umowa zlecenie
- kwestionariusz osobowy
- wypowiedzenie umowy o pracę
- świadectwo pracy
- wezwanie do zapłaty
- pisma procesowe

Za krytykę firmy pracodawcy zwalniają i żądają odszkodowań

W ostatnim roku trzykrotnie więcej pracodawców skarży się w sądzie na pracowników za naruszenie dobrego imienia firmy. Autorami najcięższych publicznych oskarżeń pod adresem firm są związkowcy. Przełożeni karzą najczęściej podwładnych naganami i zwolnieniem dyscyplinarnym.

Pracownicy zostali na lodzie

Okazuje się, że zmiany w prawie pracy, które – w założeniu – miały lepiej chronić zatrudnionych, wzmocniły pozycję pracodawców.

Krótko mówiąc, szefowie będą mogli zwalniać podwładnych szybko i bez tłumaczenia.

Traktują Polaków jak bydło

Polscy pracownicy renomowanych londyńskich hoteli są wykorzystywani w pracy – ujawniło śledztwo BBC News.

Dziennikarze dotarli do kilkunastu imigrantów, głównie Polaków, którzy pracują jako personel sprzątający w najbardziej znanych londyńskich hotelach. Okazało się, że nagminną praktyką jest fakt, że płaci im się dużo mniej niż przewiduje to brytyjskie prawo. Co więcej, pracownicy zmuszani są do sprzątania jak największej ilości pokoi, a gdy nie wyrabiają normy (np. 3 pokoje na godzinę), wtedy straszy się ich kolejną obniżką stawki.

Telefon od szefa na urlopie to też praca

Będąc na urlopie, nie musisz odbierać telefonu od szefa. Jeżeli jednak on nie ustępuje, a Ty zamiast cieszyć się z odpoczynku, wisisz na telefonie - możesz domagać się dodatkowego wynagrodzenia.

Telefonowanie przez szefa do pracownika, przebywającego na urlopie, może być uznane za świadczenie pracy. Świadczenie to odbywało by się na zasadzie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy - pisze "Forsal.pl.

Pracownik ma prawo odmówić wykonania prac, których nie ma w zakresie obowiązków

- Mój szef zmusza mnie do prac, których nie mam w zakresie obowiązków. Czuję się wykorzystywany, czy mogę odmówić ? - pyta pan Wacław z Kietrza.

- Polecenie wykonania prac, których pracownik nie ma w zakresie swoich obowiązków i które nie są powiązane z jego podstawowymi zadaniami, jest niezgodne z przepisami. Czasem w umowie regulującej kwestie zatrudnienia pojawia się zapis "wykonywanie innych poleceń przełożonego", z tym, że powinny się one wiązać integralnie ze stanowiskiem pracy i kwalifikacjami zatrudnionego.

Pracownikom trudniej będzie wnieść pozew o mobbing

Przed wysłaniem pozwu pracownik będzie powiadamiał firmę o mobbingu. Przebieg wewnętrznego dochodzenia w firmie będzie dowodem w sądzie. Pracodawca będzie mógł dowieść, że przeciwdziałał mobbingowi.

Związkowcy domagają się opodatkowania wszystkich transakcji finansowych

Niemieckie zrzeszenie związków zawodowych DGB domaga się wyciągnięcia konsekwencji z kryzysu finansowego i postuluje opodatkowanie wszystkich transakcji finansowych. Podatki należy nałożyć szczególnie na spekulantów - twierdzi członek zarządu DGB Matecki w wywiadzie dla gazety "Rheinpfalz am Sonntag". Niżej należałoby natomiast opodatkować długoterminowe transakcje giełdowe. Związkowcy zarzucają bankom, że nie wyciągnęły żadnej konsekwencji z aktualnego kryzysu.

Praca w sobotę wraca do polskich firm

Pracodawcy często zmuszają do nadgodzin pracowników, którzy w czasie kryzysu zachowali posady. Nie jest to zgodne z prawem.

W soboty właśnie pracuje np. tyska fabryka Fiata, która zatrudnia około 6 tys. osób.

Na prośbę załogi na przełomie maja i czerwca fabrykę odwiedzili inspektorzy pracy. Kontrola potwierdziła, że pracownicy wykonują pracę w szóstym dniu tygodnia i nie otrzymują w zamian wolnego. Inną metodą było zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami na wykonywanie dodatkowej pracy w wolnym dniu.

Kary dla kierownictwa

Z kieszeni pracownika

Jak wykorzystać kryzys?

Gdzie nie spojrzeć – ludzie tracą pracę i środki do życia. Przykłady stoczni, Zakładów Cegielskiego, Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego, zbrojeniówki, branży meblowej, a także coraz liczniejszych zakładów świadczących usługi wywołują lęk. Pracownicy idą na bruk, padają całe firmy. Tylko przez trzy miesiące tego roku bankructwo ogłosiło 105 zakładów pracy – najwięcej na Mazowszu i Śląsku, ale też na Warmii i Mazurach, gdzie trudniej niż w stolicy odbić się od dna.

Jan Guz: "Czuję się oszukany przez rząd"

Czuję się oszukany przez rząd, ustalenia były inne

Rozmowa z Janem Guzem, przewodniczącym OPZZ

Dominika Wielowieyska: Parlament przyjął pakiet antykryzysowy. Czy pan - tak jak Janusz Śniadek, szef "Solidarności" - też czuje się oszukany przez rząd?

Socjal za granicą

Za granicą też mamy prawo do ubezpieczeń socjalnych.

W każdym kraju europejskim istnieje inny system ubezpieczeń socjalnych. Jednak są one skoordynowane poprzez odpowiednie przepisy.

Na terenie Wspólnoty obowiązuje kilka podstawowych praw, między innymi jednego ustawodawstwa, co oznacza, że w większości przypadków pracownicy podlegają przepisom tylko jednego kraju. Najważniejszą dla polskich emigrantów jest zasada zachowania tzw. praw nabytych lub eksportu świadczeń. Polega ona na przeniesieniu prawa np. emerytury nabytej w Polsce do Wielkiej Brytanii.

Firmy zmuszają pracowników do podpisywania weksli

Zatrudniłam się na wakacje jako kelnerka. Poza umową o pracę właściciel kazał mi podpisać weksel in blanco i deklarację wekslową. Myślałam, że to standard, więc je podpisałam – mówi czytelniczka GP z Warszawy.