You are hereInne media

Inne media

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

n/d

Urlop wypoczynkowy - przerwanie

W przepisach przewidziano możliwość przerwania urlopu. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy pracownik wprawdzie rozpoczął urlop wypoczynkowy, ale w czasie jego trwania pojawiła się przyczyna uniemożliwiająca korzystanie z urlopu, np. choroba pracownika.

Przyczyny, które powodują przerwanie urlopu wypoczynkowego zostały wyczerpująco wskazane w Kodeksie pracy. Są to:

* czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
* odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
* odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,

Prawo do pierwszego urlopu

Urlop wypoczynkowy pracownika stanowi uprawnienie realizujące podstawową zasadę prawa pracy, zapisaną w art. 14 Kodeksu pracy, a mianowicie zasadę prawa do wypoczynku pracownika. Zgodnie z tym artykułem, pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Urlop wypoczynkowy - zaległy

Nieudzielenie urlopu do 31 marca następnego roku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które pracodawcy grozi grzywna. Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

n/d

n/d

Ułatwienia dla firm łamałyby konstytucję

Projekt nowelizacji kodeksu pracy, zmierzający do usprawnienia działalności firm zatrudniających do dziesięciu osób, jest niezgodny z konstytucją. Rząd dąży jednak do szybkich zmian.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło ostatnio projekt zmian, który ma ograniczyć ochronę pracowników w mniejszych firmach. Zdaniem ekspertów takie zmiany wprowadziłyby nierówne traktowanie nie tylko pracowników, ale i przedsiębiorców, przez co muszą być uznane za sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa.

Zmiany dla wszystkich

Etat czy zlecenie - oto jest pytanie

Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie mogła bez zgody zatrudnionego składać powództw do sądu o ustalenie czy jego pracodawca nie powinien zawrzeć z nim umowy o pracę.
Jak wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, przygotowanego przez resorty pracy i gospodarki, o tym czy dana osoba będzie pracować na podstawie umowy cywilnoprawnej, samozatrudnienia czy też umowy o pracę zdecydują wyłącznie pracodawca i pracownik.

n/d

Łamania praw pracowniczych w firmie Humax Poland

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Roman Giedrojć poinformował na piśmie, iż zarzuty uporczywego łamania praw pracowniczych, jakie postawiła Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" firmie Humax Poland z siedzibą w Warszawie, oddział w Bełchatowie - potwierdziły się.

n/d

L-4 skuteczniejsze od strajku głodowego

Po celnikach także inne grupy zawodowe uznają, że skuteczniejszą niż strajk formą nacisku na pracodawcę jest ucieczka na zwolnienie lekarskie. Posłowie PO chcą zaostrzenia przepisów.

n/d

n/d

n/d