You are herePrawo pracy

Prawo pracy

warning: Creating default object from empty value in /usr/share/nginx/pracownik_net_pl/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1364.

Twoje prawa i obowiązki w pracy

Zyskując status pracownika - wchodzisz z pracodawcą w związek wzajemnych praw i obowiązków; otrzymujesz tym samym określone prawem przywileje, ale jednocześnie ciąży na Tobie skonkretyzowana w przepisach odpowiedzialność. Musisz więc wiedzieć, jakie mogą być konsekwencje tego związku.

Zgodnie z polskim prawem i przyjętymi przez nasz kraj prawami międzynarodowymi - podstawowe zasady prawa pracy to:

* prawo do swobodnie wybranej pracy (nie wolno nikogo zmuszać do podejmowania pracy bez jego zgody),

n/d

n/d

Ostateczne decyzje w sprawie umów terminowych w piątek na posiedzeniu Komisji Trójstronnej

W piątek tzw. "partnerzy społeczni" z Komisji Trójstronnej mają porozumieć się w sprawie m.in. umów o pracę na czas określony oraz wydłużenia okresów rozliczeniowych, zmian w definicji doby pracowniczej i wprowadzenia kont czasu pracy.

Roczny Przegląd Naruszeń Praw Związkowych w Polsce w 2008 roku

Raport dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC)

Ustawodawstwo
W roku 2008 w Polsce w zakresie ustawodawstwa dotyczącego prawa związkowego nie zaszły żadne istotne zmiany w porównaniu z ubiegłym rokiem i ubiegłorocznym raportem. Odnotować należy jednak kilka faktów, które z naszego punktu widzenia są istotne.

Nowelizacja prawa pracy: Rząd chce aby firmy mogły łatwiej zmienić warunki pracy

Rząd chce, aby pracodawcy mogli obniżać wynagrodzenia w zamian za skrócenie czasu pracy. Obniżanie czasu pracy oraz wynagrodzeń ma wymagać zgody przedstawicieli pracowników , co znaczy, że pracodawca nie będzie miał obowiązku uzyskać zgody pracownika. Ponieważ w wielu firmach przedstawiciel pracowników należy do rady działającej razem z pracodawcami, albo nawet powołanej przez pracodawców, pracownicy mogą nie mieć żadnego wpływu na decyzję.Dyskusję nad tymi pomysłami prowadzi Komisja Trójstronna.

Przerwy w pracy

Jakie przerwy w pracy przysługują pracownikom?

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 15-minutowej przerwy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 6 godzin.

Jeśli pracownik jest zatrudniony np. na ¾ etatu i przepracowuje ponad 6 godzin dziennie, także ma prawo do 15-minutowego odpoczynku.

Przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że jest opłacana.

n/d

Praca w nadgodzinach bez limitów

Firmy zatrudniające do dziewięciu pracowników, a także osoby fizyczne nie będą musiały prowadzić ewidencji czasu pracy pracowników. Przewiduje to projekt nowelizacji kodeksu pracy przygotowany przez resort pracy.

Bezpłatne leczenie tylko dla "aktywnych" bezrobotnych

Ministerstwo Pracy chce zdyscyplinować bezrobotnych.

Resort pracy, który pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia chce, aby miesięczny zasiłek dla bezrobotnych wzrósł o 46 proc. Wynieść ma 788,2 zł, a nie jak obecnie 538,3 zł. Jednak taka wysokość obowiązywałaby tylko przez pierwsze trzy miesiące. Później zasiłek zmaleje do 50 proc. minimalnej płacy, tj. 563 zł.

n/d

n/d

Pracowników zatrudnionych przez osoby fizyczne nie będzie obowiązywał limit 150 nadgodzin

Pracownicy zatrudnieni przez osoby fizyczne będą mogli przepracować więcej niż 150 nadgodzin w roku. Ich szefowie nie będą musieli prowadzić ewidencji czasu pracy.

Nianie, opiekunki, sprzątaczki, ogrodnicy, szoferzy oraz wszyscy inni pracownicy, którzy są zatrudnieni przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nie będą mieli prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogliby korzystać z urlopu wychowawczego.

Projekt o zmianie ustawy (Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy)

Projekt
25.02.08

USTAWA
o zmianie ustawy - Kodeks pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

n/d