You are hereSąd oddalił pozwy związkowców "Budryka"

Sąd oddalił pozwy związkowców "Budryka"


By pracownik - Posted on 09 luty 2010

Sąd Rejonowy w Mikołowie oddalił pozwy o przywrócenie do pracy trzech działaczy związkowych kopalni „Budryk”, z którymi Jastrzębska Spółka Węglowa rozwiązała umowy o pracę po strajku na przełomie 2007 i 2008 roku.

Sąd przyznał jedynie związkowcom odszkodowania w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie przywrócił do pracy trzech uczestników strajku, w tym dwóch przewodniczących związków zawodowych. Oddalone zostały również ich wszelkie roszczenia finansowe. W ośmiu procesach po strajku w „Budryku” tylko dwie osoby zostały przywrócone do pracy. Wobec jednego ze związkowców JSW wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Wobec uczestników strajku w „Budryku” toczą się także cztery postępowania karne: o kierowanie i udział w nielegalnym strajku, dotyczące zniszczenia budynku dyrekcji, sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia w związku z odmową uruchomienia podczas strajku zagrożonej pożarem ściany oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań.

W sprawie cywilnej, o odszkodowanie za zniszczenie budynku dyrekcji, w kwietniu 2009 roku zapadł wyrok zaoczny przeciwko związkowcom. Pozwani wnieśli sprzeciw. Związkowcy oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd Rejonowy w Żorach.