You are hereStrajk generalny w PKP?

Strajk generalny w PKP?


By pracownik - Posted on 04 listopad 2010

glud.JPG

Komitet Protestacyjno-Strajkowy FZZP PKP, SKK NSZZ "Solidarność" i KKZZ podjął decyzję o uruchomieniu procedury zmierzającej do przeprowadzenia bezterminowego strajku na całej sieci kolejowej.

Już w sierpniu 2009 r. związkowcy domagali się, m.in:

1. Odstąpienia od planów prywatyzacji spółek Grupy bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie prywatyzowanych spółek;

2. Pełnego oddłużenia spółki PKP S.A. i uregulowania spraw podatkowych w operacjach finansowych między spółkami Grupy i w stosunku do Skarbu Państwa;

3. Przekazania nie później niż do 31.12.2009 r. niezbędnego do funkcjonowania spółek majątku w formie aportu;

4. Przekazania do spółki PKP Cargo SA kwoty 230 mln zł na inwestycje, utraconej w wyniku ugody restrukturyzacyjnej, a będącej długiem Przewozów Regionalnych;

5. Zapewnienia spółce PKP Intercity kwoty 200 mln zł na inwestycje taborowe;

6. Pełnej realizacji ustalonych kwot na finansowanie Przewozów Regionalnych, w tym też realizacji uzgodnionych środków na inwestycje taborowe;

7. Podpisania Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych w spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.;

8. Zapewnienia źródeł finansowania inwestycji rozwojowych w spółkach PKP SKM, Koleje Mazowieckie i WKD;

9. Zapewnienia finansowania spółki PKP PLK na poziomie gwarantującym wykorzystanie wszystkich możliwych środków z UE na modernizację infrastruktury kolejowej;

10. Przyjęcia polityki transportowej państwa gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej w relacji 60:40.

http://pl-pl.facebook.com/pages/Popieram-Strajk-Generalny-w-PKP