You are hereUrząd a prawa związkowcy

Urząd a prawa związkowcy


By pracownik - Posted on 01 grudzień 2010

Jak podaje "Rzeczpospolita" , wiele firm nie chce udzielać zwolnień na pracę w związku w godzinach pracy.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem, jeżeli nie może ona być wykonana w czasie wolnym od pracy.

„Rz” opisuje jeden przykład. Do redakcji dotarł sygnał o odmowie udzielenia ekspertowi związkowemu zwolnienia na udział w pracach zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych i służby cywilnej działającego przy Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

Pracodawca – naczelnik urzędu skarbowego – uznał, że udział w posiedzeniach komisji nie wynikał z pełnionej przez tę osobę funkcji związkowej, nie było więc podstaw do udzielenia zwolnienia. Wobec tego udział w posiedzeniach Komisji Trójstronnej został uznany za nieobecność nieusprawiedliwioną, a pracownik wezwany do zwrotu wynagrodzenia za ten czas.