You are herePublicystyka

Publicystyka


List otwarty do Podróżnych

Kolejowe związki zawodowe od ponad trzech lat usilnie zabiegały o podwyżki płac. Bez skutku. Zapowiedź strajku spowodowała, że od sierpnia wprowadzono podwyżkę rzędu 120 zł. Tyle tylko, że właściciele nakazali wdrożenie podwyżki nie przekazując spółce dodatkowych pieniędzy na ten cel, co grozi dalszym zadłużaniem firmy i prowadzi do jej bankructwa. Chcemy, aby zlikwidowano patologie na kolei, a kolejarz mógł pracować w dobrze zarządzanej firmie, dającej dobrą ofertę dla podróżnych i w ten sposób zapracować na podwyżkę, a nie by doprowadzano firmy do upadłości.

Oświadczenia CNT Visteon

CNT uważa propozycje Visteon za kiepski żart

CNT nie rozumie, jak firma, która generuje zyski grozi pracownikom planem redukcji, jeśli nie zaakceptują zamknięcia zakładu.

Sekcja CNT w Visteon-Cadiz Electronics ma bardzo negatywną ocenę zaproponowanego planu przedstawionego pracownikom w dniu 14 lipca. Propozycja ta przewiduje, między innymi, 30 dni odprawy za każdy rok pracy oraz szereg uwłaczających propozycji dla 450 pracowników, którzy spędzili część swojego życia w tym zakładzie.

[Historia] Strajk w Visteon w Wielkiej Brytanii

STOSUNEK FIRMY VISTEON DO FORDA

Firma Ford, ucząc się na sukcesach firmy Walmart, postanowiła rozpocząć outsourcing miejsc pracy już w 1997 roku. Powołała do życia firmę Visteon, która z kolei utworzyła 40 odrębnych spółek, z których jedną jest Visteon w Wielkiej Brytanii. Zlecanie pracy do zewnętrznych firm (outsourcing) ma wiele zalet dla takich firm jak Ford. Umożliwia szefom cięcia w liczbie godzin pracy, w poziomie płac i zatrudnienia, podtrzymując jednocześnie wysoki poziom zysków. Pozwala nawet zniszczyć spółkę, by na tym zarobić. Outsourcing kieruje się prostą logiką. Aby obniżyć koszty, firmy zlecą funkcje na zewnątrz do innych firm. Te następnie konkurują w celu zaoferowania najniższego kosztu, wyzyskując pracowników jeszcze bardziej niż pierwotny pracodawca.

Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa

Pierwszy raz w historii lewica głównego nurtu nie posiada żadnego postępowego programu. Zapomniała widać o naczelnej zasadzie. Każdy postępowy ruch polityczny od zawsze budowany był na gniewie, potrzebach i aspiracjach wyłaniającej się szerokiej klasy społecznej. Dzisiaj tą klasą jest właśnie prekariat.

Strajk Generalny przeciw wyzyskowi

Poniżej przytaczamy treść ulotki ZSP-Warszawa, rozdawanej na demonstracji związkowej w Warszawie.

DOŚĆ NĘDZNYCH WARUNKÓW ŻYCIA! DOŚĆ NĘDZNYCH WARUNKÓW PRACY! STRAJK GENERALNY PRZECIW WYZYSKOWI! WSPIERAJMY SAMORZĄDY PRACOWNICZE!

Warszawa: Zwolniony ze spółki Sphinx za 50 groszy

Poniżej publikujemy tekst byłego pracownika restauracji Sphinx.

Chciałbym opowiedzieć Wam moją historię o przeklętej niesprawiedliwości i upodleniu człowieka przez kierownictwo zakładu pracy w którym spędziłem niemal 2 lata i 7 miesięcy bez 2 dni.

Otóż wszystko zaczęło się pięknego feralnego dnia 24 czerwca 2011 roku w restauracji "Wook" w podziemiach dworca centralnego w Warszawie należącej od ponad roku do spółki "Sphinx Polska".

W restauracji tej obsługuje się gości w systemie zespołowym mianowicie działa to tak, że każdy ma przypisaną jedną z funkcji. Moją funkcją tego dnia było wynoszenie potraw ciepłych poza tym, że i tak pomagamy sobie nawzajem w wolnej chwili.

Wielka Brytania - Wielki Strajk?

Wielki strajk ogarnie Wielką Brytanię 30 czerwca. Około milion ludzi ma odejść od swoich miejsc pracy i zaprotestować przeciwko polityce rządu i wielkiego biznesu. To dane prognozowane przez media i rząd. Tak naprawdę ludzi na ulicach może być o wiele, wiele więcej. Wiadomość o J30 (jak nazwano ten dzień) rozchodzi się pocztą pantoflową pomiędzy ludźmi i wielu pracowników, których związki nie podjęły decyzji o strajku w ten dzień, lub których miejsca pracy są nieuzwiązkowione wezmą w ten dzień wolne lub chorobowe i przyłączą się do akcji strajkowych. Już się mówi, że strajk ten będzie największy od czasów tatcheryzmu. Czy rząd podejmie równie radykalne środki by zastraszyć strajkujących?

CNT w sektorze informatycznym

Poniżej prezentujemy tekst wprowadzający do związku branżowego informatyków, powołanego przy CNT-Madryt. Ten związek stanowi próbę uporania się ze specyficznymi problemami właściwymi dla pracowników branży IT.

Zważywszy na wagę tego sektora w gospodarce, powinniśmy przede wszystkim zastanowić się, kim dokładnie są pracownicy sektora informatycznego w firmach usługowych i telekomunikacyjnych (w tych branżach działamy) i z jakimi problemami musimy się borykać.

Za pracowników sektora informatycznego uważamy tych, którzy – niezależnie od wykonywanego przez siebie zawodu – pracują na co dzień nad rozwojem podstawowych funkcji biznesowych w firmach, które zajmują się:

* Produkcją sprzętu lub oprogramowania

Japońscy pracownicy tymczasowi stawiają czoła promieniowaniu

Ziemia się zatrzęsła w kompleksie elektrowni atomowej Fukushima Daiichi. Masayuki Ishizawa ledwo mógł ustać na nogach. Z hełmem w ręku, wybiegł z pomieszczenia dla pracowników na zewnątrz reaktora nr. 3, gdzie wraz z innymi pracownikami dokonywał napraw. Dostrzegł komin i dźwigi chwiejące się jak drzewa na wietrze. Wszyscy krzyczeli w panice.

55-letni pan Ishizawa biegł ile sił w nogach do bramy zakładu. Jednak ochrona nie chciała go wypuścić. Przed bramą ustawiła się długa kolejka samochodów. Niektórzy kierowcy trąbili niecierpliwie. “Proszę pokazać identyfikator” – powiedział strażnik, nalegając na dopełnienie prawidłowej procedury. Gdzie byli zwierzchnicy? - zapytał strażnik.

Włochy: USI-AIT wzywa do strajku generalnego w dniu 28 stycznia 2011 r.

USI wzywa wszystkich pracowników sfery budżetowej i prywatnej do całodziennego strajku generalnego. Strajk jest protestem przeciwko wszystkim nowelizacjom ustaw, oraz porozumieniom pomiędzy związkami, rządem a pracodawcami, obecnym i przyszłym, których celem jest ograniczenie prawa do strajku, negocjacji i reprezentacji. Protest dotyczy również:

* Sprzeciwu wobec wszystkich nowelizacji ustaw, których celem jest zmniejszanie pensji pracowników i pogarszanie ich warunków pracy,
* Obciążania samych pracowników konsekwencjami kryzysu, poprzez podwyższenie wieku emerytalnego i zamrożenie płac w stosunku do inflacji,