You are herePublicystyka

Publicystyka


Oświadczenie Związku Syndykalistów Polski w sprawie zmian Kodeksu Pracy

Neoliberalne rządy czołowych partii w Polsce doprowadzają powoli do zniesienia wszelkich zdobyczy walki ludzi pracy i wprowadzenia dzikiego, XIX-wiecznego kapitalizmu. Ostatnie posunięcia Platformy Obywatelskiej komunikują: z jednej strony, że plan poddania pracowników bezwzględnemu dyktatowi kapitału jest realizowany; z drugiej, że elity wolnorynkowe zakładają, iż ich neoliberalny pochód nie spotka się z żadną odpowiedzą, realnym protestem.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Historie z Maquilatitlán - Codzienna niesprawiedliwość pracownicza

Przedłużający się konflikt pracowniczy przy północnej granicy odkrywa kulisy współpracy właścicieli maquilas, „białych” syndykatów i władz pracowniczych, polegającej na uniemożliwianiu swoim pracownikom organizowania się przeciwko złym warunkom pracy oraz niskim płacom. Jest to historia grupy robotników, którzy przez trzy lata nie ustąpili w walce o swoje prawa, pomimo licznych trudności.

n/d

n/d