You are herePublicystyka

Publicystyka


Czym jest strajk generalny?

Gdy lokalne strajki przerastają w strajk generalny, obejmujący cały kraj lub przynajmniej wszystkie ważniejsze jego ośrodki przemysłowe, władza przechodzi w ręce robotników zrzeszonych w niezależnych komitetach strajkowych. Państwo ze swoją biurokracją i „siłami porządku” jak i prywatni kapitaliści ze swoimi nadzorcami produkcji, zostają sparaliżowani. Samorząd wytwórców zastępuje aparat państwowy.

Green Way? No Way!

Niektórzy już uważają, że w jedzeniu niektórych restauracji sieci barów "Green Way" mogą znajdować się konserwanty i inne niezdrowe substancje. Także często używane są produkty mleczne w tzw. "wegańskich" posiłkach. Ale bardziej niepokojące jest to, że nie wszystkie restauracje szanują prawa pracowników.

Marta Kasprzak z Łodzi informuje, że w łódzkim sklepie działającym pod tą marką nadal naruszane są prawa pracowników. (O naruszenie praw pracowników w Łodzi są informacje już od kwietnia 2005 roku!)

Akai: Film i strajk zwracają uwagę na problemy służby zdrowia

Podejrzanie mało mówi się o przyszłości systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zważywszy, że ma miejsce protest, który ma wpływ na życie większości ludzi. Powtarzane opinie wciąż powielają stare wymówki: „system opieki zdrowotnej jest zbyt ubogi, by zapewnić jednocześnie przyzwoitą pensję personelowi medycznemu i ‘darmową’ opiekę zdrowotną”. Nie pojawia się żadna głębsza analiza tego problemu.

Winiarski: Prywatyzacja albo śmierć?

Artykuł 68 konstytucji RP jasno stwierdza, że "Każdy ma prawo do ochrony zdrowia" oraz "Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych." Niestety konstytucyjne zapewnienia nijak odnoszą się do rzeczywistości. Przytoczony artykuł jest często nieprzestrzegany, a wręcz łamany sprzecznymi zeń decyzjami władz, najczęściej na szczeblu lokalnym. Ostatnim przykładem tego typu działań jest sytuacja dotycząca szpitala w Pucku.

Akai: Pracownicy na próbę

Impel HR Service jest jedną ze spółek grupy Impel specjalizują się w "leasingu pracowniczym". Pracownicy przez IMPEL HR Service są zatrudniani na umowy cywilnoprawne zamiast na umowy o pracę. Wynika z tego szereg konsekwencji dla pracowników. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie są objęte Kodeksem pracy, a więc nie przysługują im prawa, wynikające ze stosunku pracy.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej pozwala pracodawcy w każdej chwili jej nie przedłużać i to bez podawania przyczyn. Tacy pracownicy nie mają prawa do urlopu, w tym urlopu na żądanie.

Żaczek: Przywłaszczanie wiedzy pracowników jako forma wyzysku

Praca wykwalifikowanych pracowników zawsze kosztowała więcej. Zawsze byli oni trudniejsi do zastąpienia, bardziej świadomi swoich praw i zawsze lepiej potrafili dbać o ich przestrzeganie. Pensje pracowników są z reguły wyznaczane przez minimalny poziom, który pozwala pracownikowi odtworzyć swoje siły do pracy i który daje pewność pracodawcy, że następnego dnia praca znów będzie wykonana. Nie ma przy tym znaczenia, jaką wartość ma wytworzony przez pracownika produkt. Całą wartość dodaną zachowuje dla siebie pracodawca.

Winiarski: Terror premii uznaniowej

Po wybuchu w kopalni "Halemba" w mediach przez długi czas trwała dyskusja, co było przyczyną tragedii. Zawiódł człowiek, czy może maszyna? Głębsza analiza faktów doprowadza niestety do smutnego stwierdzenia, że ani jedno, ani drugie. Toczące się śledztwo wykazało, że mierniki stężenia metanu nie działały tak, jak powinny, jednak załoga o wszystkim wiedziała. Specjalnie je wietrzono, by praca mogła być kontynuowana. Liczył się akord i zysk właścicieli firmy na powierzchni.

Akai: Impel - Praca nic nie warta

Ostatnio odbyła się duża manifestacja przeciwko Impelowi, firmie, która zajmuje się m.in. usługami outsourcingowymi korzystając z pracy tymczasowej.