You are hereInne Media

Inne Media


Łamania praw pracowniczych w firmie Humax Poland

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Roman Giedrojć poinformował na piśmie, iż zarzuty uporczywego łamania praw pracowniczych, jakie postawiła Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" firmie Humax Poland z siedzibą w Warszawie, oddział w Bełchatowie - potwierdziły się.

n/d

L-4 skuteczniejsze od strajku głodowego

Po celnikach także inne grupy zawodowe uznają, że skuteczniejszą niż strajk formą nacisku na pracodawcę jest ucieczka na zwolnienie lekarskie. Posłowie PO chcą zaostrzenia przepisów.

n/d

n/d

n/d

Bełchatów: Groźba strajku

18 lutego górnicy z bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego wezmą udział w referendum, które zadecyduje o rozpoczęciu strajku.

Związki zawodowe kopalni i elektrowni są w sporze zbiorowym i domagają się zwiększenia limitu emisji dwutlenku węgla dla swoich zakładów. Mniejszy przydział limitów skutkować może obniżeniem produkcji energii o około 30 proc. Grozi to zmniejszeniem wydobycia węgla, a co za tym idzie - dużymi zwolnieniami.

Mateusz Banaś
lewica.pl

n/d

n/d

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Pracownik rozpoczynający pracę zawodową nabywa prawo do urlopu po każdym przepracowanym miesiącu. Wymiar urlopu po tym czasie będzie obejmować jednak niepełne dni, co znacznie utrudnia jego udzielanie. Taka zasada liczenia urlopu obowiązuje tylko w pierwszym roku pracy. Od 1 stycznia następnego roku urlop przysługuje na zasadach ogólnych.