You are hereInne Media

Inne Media


Jak wygląda komercjalizacja Poczty Polskiej

Listonosze i pozostali pracownicy poczty nie kryją oburzenia. Szefowie nakłaniają ich do zawierania umów z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, powiązanym z Pocztą Polską. Ci, którzy się nie zgodzą, mają jako pierwsi stracić pracę. Państwowy moloch się komercjalizuje, zwolnienia są nieuniknione... Pani Małgorzata z Łodzi z pocztą związana jest od kilkunastu lat. Niedawno skończyła 50 lat, uważa, że na trudnym obecnie rynku pracy nie jest sobie w stanie poradzić.

Francja: Oszukani pracownicy sezonowi z Polski

Grupa Polaków zatrudnionych w południowo-zachodniej Francji w sadzie jabłoni została odesłana do Polski w warunkach przypominających deportację, bo pracodawca zarzucił im, że obijają jabłka.

Na plantację w południowo-zachodniej Francji w rejonie Saint Solve przyjechało około 50 Polaków z różnych stron kraju. Skusiło ich legalne zatrudnienie przy zbiorze jabłek. Za godzinę zaproponowano im 8,84 euro brutto. Mieli pracować przez 13 dni, albo do końca zbiorów.

Kościoły, drugi pracodawca w Niemczech, łamią prawa pracownicze?

Kościoły niemieckie są drugim po administracji państwowej największym pracodawcą w Niemczech. Pracownicy diecezji i diakonii mają jednak mniejsze prawa niż ich koledzy pracujący w innych branżach. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy może być bowiem nawet nieślubne dziecko - pisze "Spiegel Online"

Zgodnie z prawem niemieckim, Ustawa Zasadnicza w ramach instytucji kościelnych działa w sposób ograniczony. Zamiast współczesnych ustaw regulujących status pracowników, obowiązują przepisy jeszcze z okresu Republiki Weimarskiej czy dyktatury nazistowskiej.

Siedem grzechów głównych polskiego szefa

Brak umów to jeden z nich. Oto inne jego występki.

Choć już dawno miało być inaczej, wśród pracodawców nadal są osoby, które prawo pracy traktują nie jako wytyczną, a jedynie jako ewentualną wskazówkę.

Po pierwsze: płać jak należy.

Nie mówiąc już nawet o obiecanych podwyżkach, problemem stało się dla niektórych samo płacenie pracownikowi na czas.

Wyczerpani i wypaleni pracownicy BOK

W Niemczech istnieje 5.700 telefonicznych biur obsługi klienta. Zatrudnionych jest w nich około 440 tysięcy ludzi. Muszą zadowalać się niskimi płacami i pracować w niebotycznym stresie.

Ministerstwo Skarbu rozdaje prezenty

Pracownicy Cefarmu Białystok zarzucają ministrowi skarbu Aleksandrowi Gradowi łamanie zasad konstytucyjnych. Twierdzą też, że prywatyzacja spółki była fikcją, a jej zasady zostały zmienione specjalne dla jednego inwestora, który w konsekwencji kupił spółkę.

Podziemne związki zawodowe mają w Fiacie sporo roboty

Mateusz Gruźla, monter w firmie Denso w Tychach, pracującej dla Fiata, miał kilka wypadków przy pracy. Chciał, by je odnotowano i... został zwolniony dyscyplinarnie.

Rajmund Pollak, wyleciał z Sadi AC Fiat Group po tym, jak ujął się za kolegą.

Obaj mówią, ze padli ofiarą systemu, który wyżyma pracowników.

Działacze Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność.pl

Za szkody wyrządzone przez nielegalny strajk organizator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą

Jeśli rozmowy pomiędzy pracownikami a pracodawcą, pomimo wielu spotkań, negocjacji i konsultacji, nie doprowadzają do osiągnięcia konsensusu, pracownicy reprezentowani przez związek zawodowy mogą wszcząć spór zbiorowy z pracodawcą. Nie może on jednak dotyczyć indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed sądem pracy.

Rząd PiS dał pielęgniarkom, PO zabierze

Rząd chce pielęgniarkom zabrać ich sztandarowe osiągnięcie, które wywalczyły w białym miasteczku. Chodzi o przepis gwarantujący minimalne, tzw. kroczące podwyżki w służbie zdrowia. "Nigdy się na to nie zgodzimy. W Sejmie będzie jedna wielka walka" - zapowiada Dorota Gardias, szefowa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych.

Przepisy antykryzysowe pełne znaków zapytania

Może się okazać, że wszystkie firmy, które zatrudniają pracowników na umowach terminowych zawartych na dłużej niż dwa lata, łamią od jutra prawo. Problem dotyczy 3 milionów osób

W sobotę wchodzi w życie ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035). Nowe przepisy mogą spowodować spore zamieszanie na rynku pracy.