You are herePrawo Pracy

Prawo Pracy


Woluntariusz czy pracownik?

Woluntariusz nie może pracować za darmo dla organizacji pożytku publicznego w ramach jej działalności gospodarczej. Takie rozstrzygnięcie zapadło przed Sądem Najwyższym w sprawie działającego w Rybniku niezależnego związku zawodowego Ogólnopolski Związek Zawodowy Miast i Wsi "Rybnik 90".(sygn. I PK 123/09). Ta organizacja zarejestrowała się jednocześnie w ewidencji jako przedsiębiorca.

Wynagrodzenie za szkolenie

20080916_szkolenie1.JPG

Za szkolenie poza godzinami pracy pracownik dostanie płatny czas wolny.

Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu pracy, który przewiduje, że pracownikom będą przysługiwały płatne zwolnienia z pracy na czas szkolenia i dojazdu do miejsca szkolenia. Otrzymają też prawo do urlopów szkoleniowych.

Rząd przygotował także inny projekt. On przewiduje, że jeśli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie i będzie ono odbywać się poza czasem pracy, pracodawca zwróci podwładnym czas wolny, za który będzie przysługiwać im wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Zatrudnionego nie wolno poddawać próbie dłużej niż trzy miesiące

Przyjęcie do pracy bez okresu próbnego to w dzisiejszych czasach rzadkość. Zdecydowana większość pracodawców korzysta z tego, że każdą umowę o pracę wolno poprzedzić kontraktem na okres próbny. Nie może on trwać dłużej niż trzy miesiące i nie wolno go powtórzyć.

Dzięki umowie na okres próbny (patrz wzór) pracodawcy sprawdzają przyjmowanych pracowników. Natomiast kandydatowi ten czas pozwala przekonać się, czy warto się wiązać z tą firmą na dłużej. Jeśli ta próba wypadnie pomyślnie dla obu stron, to szef zawiera z pracownikiem umowę na:

Za 1 listopada nie przysługuje dzień wolny

Pracownikom nie przysługuje dzień wolny w zamian za 1 listopada, który w tym roku wypada w niedzielę. Zatem jeśli święto przypada w dzień roboczy, pracownicy mają wtedy wolne. Taki przypadek będzie miał miejsce 11 listopada, bo Święto Niepodległości wypada w tym roku w środę.

Porozumienie przebija układ zbiorowy

Nasza firma planuje wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego zgodnie z przepisami pakietu antykryzysowego. Obowiązujący u nas zakładowy układ zbiorowy pracy przewiduje trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Czy mimo to istnieje możliwość wprowadzenia takiego zapisu?

Odpowiada Izabela Lipińska prawnik w kancelarii Radcy Prawnego Marcina Wojewódki:

GIODO: Pracodawcy nie mogą domagać się spisu osób należących do związku

Pracodawcy uważają, że związki zawodowe powinny udostępnić im imienne listy pracowników objętych ochroną. Generalny inspektor danych osobowych twierdzi, że nie jest to zgodne z prawem.

PIP: Złe i nieprecyzyjne prawo stawia pracowników w niekorzystnej sytuacji

Państwowa Inspekcja Pracy chce namawiać posłów do zmiany kilkunastu przepisów o czasie pracy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ochrony Pracy inspektorzy przedstawili listę oczekiwanych przez nich zmian w przepisach o czasie pracy.

Zdaniem inspektorów złe i nieprecyzyjne prawo stawia pracowników w niekorzystnej sytuacji. Ponadto PIP jest za obowiązkiem tworzenia harmonogramów czasu pracy, np. co najmniej na miesiąc okresu rozliczeniowego.

Roszczenia pracowników "porzuconych" przez pracodawcę

W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie wypłaty przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) zaliczek na poczet świadczeń pracownikom "porzuconym" przez niewypłacalnych pracodawców. W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów, które umożliwiałyby szybką wypłatę wynagrodzeń takim pracownikom.

Uważaj na aneks do umowy!

Firmy, które w ciągu czterech najbliższych dni wprowadzą aneksy do czasowych umów o pracę, w praktyce będą mogły zatrudniać podwładnych na tej podstawie przez nieograniczony czas. Nowa ustawa o "łagodzeniu skutków kryzysu", która wchodzi w życie 22 sierpnia 2009 do końca 2011 roku zmienia zasady zatrudnienia na czas określony w przedsiębiorstwach. W tym czasie terminowe umowy o pracę nie będą mogły trwać dłużej niż 24 miesiące.

Twoje Prawa: za 15 sierpnia przysługuje dzień wolny

zrzutekranu-20.png

Pracownikom, którzy nie pracują w soboty, przysługuje inny dzień wolny od pracy za święto 15 sierpnia.

W przypadku osób zatrudnionych na część etatu święto obniża wymiar ich czasu pracy nie o osiem godzin, ale proporcjonalnie do części etatu na jakim pracują, n.p. pół etat = 4 godziny.

Firma musi udzielić innego dnia wolnego za 15 sierpnia do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy. Jeśli pracodawcę obowiązuję jednomiesięczny okres rozliczeniowy, to znaczy do końca sierpnia.