You are herePrawo Pracy

Prawo Pracy


n/d

Kiedy pracownik może oskarżyć pracodawcę o mobbing

Mobbing jest zjawiskiem zdefiniowanym w kodeksie pracy. Oznacza on działania lub zachowania dotyczące lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu pracowników.

Sąd: Wcześniejsza emerytura na takich zasadach jak w przypadku kobiet

Łódzki Sąd Okręgowy przyznał w poniedziałek Marianowi Rojakowi prawo do wcześniejszej emerytury na podobnych zasadach, z jakich korzystają kobiety. To właśnie w tej sprawie wypowiadał się w październiku Trybunał Konstytucyjny ( wyrok z 23 października 2007 r., sygn. P 10/07). Uznał wtedy, że przepisy emerytalne dyskryminują mężczyzn w dostępie do tych emerytur.

Stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Pracy w sprawie wcześniejszych emerytur mężczyzn

Trybunał Konstytucyjny w I części wyroku z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt P 10/07 orzekł, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn.

n/d

n/d

n/d

n/d

Praca w godzinach nadliczbowych

Pracuję w biurze. W ostatnim czasie często zostawałam w pracy, aby wykonać wszystkie swoje obowiązki, bo nie mogę ich zakończyć w normalnym czasie pracy. W związku z tym zwróciłam się do pracodawcy o wypłatę dodatku za godziny nadliczbowe. Pracodawca odmówił mi twierdząc, że nie zlecił mi takiej pracy i że to mój problem, że pracuję powoli. Kto ma rację w takiej sytuacji?