You are hereW czasie upałów pracodawca powinien zapewnić wentylację oraz napoje orzeźwiające

W czasie upałów pracodawca powinien zapewnić wentylację oraz napoje orzeźwiające


By pracownik - Posted on 06 czerwiec 2011

W czasie upałów pracodawcy powinni m.in zabezpieczyć pracowników przed skutkami emisji ciepła (np. promieniowania słonecznego). Muszą zadbać np. o to, aby w oknach i świetlikach były żaluzje lub rolety oraz aby były one wyposażone w urządzenia pozwalające na ich łatwe i bezpieczne otwieranie. Pracodawca powinien też zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy. Zadanie to najczęściej spełnia system klimatyzacji.

Przepisy nie wskazują wprost temperatury powietrza, której przekroczenie umożliwiałoby pracownikom zaprzestania pracy. Wyjątkiem są pracownicy młodociani, którzy nie mogą pracować, jeśli w pomieszczeniu termometr wskaże więcej niż 30° C. Z kolei jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C (w przypadku pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28°C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników), firma zobowiązana jest dostarczyć im napoje. Zasady ich wydawania powinny być ustalone w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Pracodawca powinien też zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne do ich przygotowywania oraz spożywania.