You are hereWynagrodzenie za szkolenie

Wynagrodzenie za szkolenie


By pracownik - Posted on 08 grudzień 2009

20080916_szkolenie1.JPG

Za szkolenie poza godzinami pracy pracownik dostanie płatny czas wolny.

Senat skierował do Sejmu projekt nowelizacji kodeksu pracy, który przewiduje, że pracownikom będą przysługiwały płatne zwolnienia z pracy na czas szkolenia i dojazdu do miejsca szkolenia. Otrzymają też prawo do urlopów szkoleniowych.

Rząd przygotował także inny projekt. On przewiduje, że jeśli pracodawca skieruje pracownika na szkolenie i będzie ono odbywać się poza czasem pracy, pracodawca zwróci podwładnym czas wolny, za który będzie przysługiwać im wynagrodzenie w pełnej wysokości.

Obecnie obowiązujące przepisy o szkoleniach muszą się zmienić, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że są one niezgodne z Konstytucją RP. Nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do 10 kwietnia 2010 r.